‘JALINAN TANPA PERLU DIIKAT OLEH SEHELAI BENANG’

‘JALINAN TANPA PERLU DIIKAT OLEH SEHELAI BENANG’

Jalinan kerjasama yang bersinergi perlu diusahakan secara bebas dan tidak diikat walaupun oleh sehelai benang. “Apabila diikat oleh sehelai benang atau sempadan, persahabatan yang kerjasama sering berhadapan dengan pelbagai masalah dan ketidaktentuan”, berita Sahibus...
INI CARA NABI BERITIKAF

INI CARA NABI BERITIKAF

Secara etimologi Bahasa Itikaf bermakna menahan (al-Habs aw al-Mana’). Dan ibadah itikaf disebut demikian karena seseorang yang melaksanakannya, diminta untuk menahan dirinya agar tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia, serta memilih untuk berdiam diri di...
TUJUH SYARAT SAH I’TIKAF

TUJUH SYARAT SAH I’TIKAF

I’tikaf berasal dari akar kata bahasa arab akafa yang berarti menetap, mengurung diri, mengahalangi. Secara bahasa diartikan sebagai al-lubstu wa mulazamatu al-syai’ wa al-dawab ‘alaihi artinya berdiam diri, menetap dan menjalani secara istiqomah atas satu perbuatan....
HIKMAH DAN TUJUAN DISYARIATKAN I’TIKAF

HIKMAH DAN TUJUAN DISYARIATKAN I’TIKAF

I’tikaf merupakan ibadah yang tidak terpaut waktu. I’tikaf merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berdiam diri dalam rumah-Nya dan memperbanyak zikir. Para ulama mensyaratkan i’tikaf harus disertai niat berdiam diri mendekatkan diri...
Translate »