MERINTIS JALAN TENGAH PERADABAN

MERINTIS JALAN TENGAH PERADABAN

“Demikian pula Kami telah menjadikan kalian sebagai umat pilihan (wasathan) yang adil agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian” (al-Baqarah:143) TAKRIF ummatan wasatan lebih sering dimaknai sebagai...
AL-HASAN BIN AL-HAITSAM

AL-HASAN BIN AL-HAITSAM

Al-Hasan bin Al-Haitsam adalah salah seorang ilmuwan muslim terkemuka dan memiliki prestasi yang cukup tinggi di antara para ilmuwan dibidang ilmu pengetahuan alam. Akan tetapi yang sangat dikesalkan adalah dia tidak mendapatkan haknya, namanya terkubur, dan tidak...
ASH-SHADAFI

ASH-SHADAFI

Ash-Shadafi atau nama sebenar Abu Al-Hasan Ali bin Abu Sa’id Aburrahman bin Ahmad bin Yunus bin Abdul A’la Ash-Shadafi Al-Mishri. Beliau biasa dipanggil dengan nama Ash-Shadafi. Beliau dipanggil dengan nama ini kerana berasal dari desa Shadaf di daerah pedalaman...
NASIHAT IMAM AL-GHAZALI BUAT PEMERINTAH (AKHIR)

NASIHAT IMAM AL-GHAZALI BUAT PEMERINTAH (AKHIR)

Islam sangat kuat menolak pelakuan tersebut, bahkan menggambarkan penerima rasuah seperti memakan bangkai saudara sendiri. Manakala kehidupan di hari akhirat, mereka yang menerima rasuah dibakar oleh ‘kayu api’, yang merupakan saudara sendiri, ataupun mereka yang...
FIZIK

FIZIK

Kaitan antara Fizik dengan astronomi sangat dekat. Kedua-dua cabang ilmu ini memiliki objek kajian secara formal yang berbeza, tetapi secara substansial saling melengkapi. Fizik mengkaji fenomena banda terkecil di alam maya ini, sedangkan astronomi mengkaji fenomena...
Translate »