Berpasrah Diri dan Tawakal pada Allah

Berpasrah Diri dan Tawakal pada Allah

AL-QUR’AN ataupun hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum dan pedoman disepakati dalam Islam, dibahas pelbagai perkara tentang masalah kehidupan manusia. Lebih dari itu, kedua sumber hukum yang menjadi pedoman tersebut banyak berbincang berkaitan dengan...
We are as good as we believe

We are as good as we believe

‘Whoever has a functional knowledge of a language and knows a hundred words can write stories. It is no big deal. Anybody can become an author.’ These are the words echoing in my head now as I prepare to release my sixth book. They were said to me by a close...
Pengkhianatan Kaum Intelektual

Pengkhianatan Kaum Intelektual

Jatuh bangunnya sebuah bangsa, bahkan peradaban manusia, tidak lepas dari peranan dan tanggungjawab kaum intelektual, terutama dalam hubungannya dengan kekuasaan. Seperti terungkap dalam kajian sejarah perbandinga oleh Ahmet T. Kuru (2019), dari San Diego State...
AL-GHAUGHA PENYEBAB PERPECAHAN UMAT ISLAM

AL-GHAUGHA PENYEBAB PERPECAHAN UMAT ISLAM

DALAM Islam, kemunculan ekstremis agama bermula apabila berlakunya fitnah yang menyebabkan kematian khalifah ketiga iaitu Sayyidina Uthman Ibn Affan RA, yang disebabkan oleh fitnah politik pelampau agama. Sekalipun Khalifah Uthman cuba menyangkal kebanyakan daripada...
Translate »