AL HAMBRA JADI ISTANA KERISTIAN

AL HAMBRA JADI ISTANA KERISTIAN

Al-Hambra merupakan nama sebuah istana dan benteng yang merupakan bangunan monumen yang paling indah daripada peninggalan arkitektur Islam di kota Granada, Sepanyol Selatan dan salah satu bukti sejarah dari ketinggian peradaban dan kesenian Islam. Nama itu berasal...
MANUSIA DAN TONG SAMPAH

MANUSIA DAN TONG SAMPAH

MANUSIA merupakan ciptaan-Nya yang sempurna. Semua potensi dianugerahkan-Nya secara dinamis. Hal ini dinyatakan Allah melalui firman-Nya: “Sungguh, Kami telah Menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS. at-Tin : 4). Sungguh, ayat di atas berkaitan...
PEMIMPIN YANG MENERUSKAN KEBIASAAN BAIK

PEMIMPIN YANG MENERUSKAN KEBIASAAN BAIK

Boleh jadi setiap orang memiliki kebiasaan-kebiasaan baik dalam hubungannya dengan sesama manusia. Sayangnya, kebiasaan baik itu kadangkala ditinggalkan oleh seseorang ketika ia telah memiliki jabatan atau kedudukan. Namun, tidak demikian halnya dengan Khalifah Abu...
PEMIMPIN YANG BERTINDAK BERANI

PEMIMPIN YANG BERTINDAK BERANI

Salah satu dari sekian banyak sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah cepat mengambil keputusan penting dengan pertimbangan yang matang dan menghilangkan unsur keraguan di dalamnya. Abu Bakar Ash Shiddik merupakan seorang khalifah yang memiliki sifat ini....
Translate »