KERJASAMA INTELEKTUAL DALAM MENANGANI BUDAYA HIDUP

KERJASAMA INTELEKTUAL DALAM MENANGANI BUDAYA HIDUP

ertubuhan Kearifan Islam Malaysia (OMIW) memulakan langkah untuk bekerjasama intelektual di peringkat Asia Tenggara dengan menandatangani Memorandum Persefahaman (Mou) dengan Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kassim Kuala II (UIN SUSKA) di Riau, Indonesia....
BUKU PROSIDING TAJAAN OMIW

BUKU PROSIDING TAJAAN OMIW

Datuk Dr. Aziz Jamaludin Mhd Tahir, Pengerusi OMIW bersama Prof. Dr. H. Babun Suharto, Rektor IAIN Jember serta delegasinya. Kedatangan mereka ke Kuala Lumpur adalah untuk menyertai persidangan di UIA, Gombak. Ikut serta ialah Dr. Zainal Abidin Sanusi, Director of...
PENGERUSI OMIW MERAIKAN PROF. DR. H. BABUN SUHARTO

PENGERUSI OMIW MERAIKAN PROF. DR. H. BABUN SUHARTO

Datuk Dr. Aziz Jamaludin Mhd Tahir, Pengerusi OMIW bersama Prof. Dr. H. Babun Suharto, Rektor IAIN Jember serta delegasinya. Kedatangan mereka ke Kuala Lumpur adalah untuk menyertai persidangan di UIA, Gombak. Ikut serta ialah Dr. Zainal Abidin Sanusi, Director of...
Translate »