IJTIHAD UNTUK KEMASLAHATAN MASA DEPAN UMAT

IJTIHAD UNTUK KEMASLAHATAN MASA DEPAN UMAT

Syariat Islam merupakan syariat terakhir yang membawa petunjuk Ilahi bagi seluruh umat manusia. Di antara keistimewaanya, ia bersifat umum, abadi dan meliputi segala lapangan kehidupan. Di dalamnya, di samping telah diletakkan dasar-dasar dan hukum-hukum yang mampu...
PERINGATAN TENTANG BAHAYA FITNAH

PERINGATAN TENTANG BAHAYA FITNAH

Gejala fitnah memfitnah di kalangan umat Islam begitu meluas berlaku sehingga membawa kepada perpecahan yang tidak pernah menampakkan tanda-tanda bahawa ia akan berakhir. Perkara ini sudah diketahui umum. Perkataan `fitnah’ berasal daripada bahasa Arab yang...
Translate »