TIDAK MENGGUNAKAN SATU SEN PUN WANG PEMERINTAH.

TIDAK MENGGUNAKAN SATU SEN PUN WANG PEMERINTAH.

Al-Maydan merupakan satu kawasan yang penduduk Arab yang asal dan amat memelihara syiar Islam dan tradisi Arab.  Kawasan  ini dinamakan al-Maydan kerana pada zaman dahulu ia merupakan tempat perlumbaan kuda. Dalam kawasan ini terdapat tiga masjid yang terkenal, iaitu...
DIALOG ANTARA AGAMA KENDURKAN KONFLIK

DIALOG ANTARA AGAMA KENDURKAN KONFLIK

Kewujudan masyarakat majmuk adalah suatu sunnah Ilahiah, yang merupakan manifestasi kekuasaan dan kehendak Tuhan yang tidak boleh dijadikan alasan oleh manusia untuk tidak memikirkan satu bentuk hubungan yang harmoni. Sebagai manusia yang beragama, diwajibkan antara...
Translate »