Islam di Negeri Komunis

Islam di Negeri Komunis

China salah satu negara terkuat di dunia dalam hal ekonomi ataupun politik, negara paling maju dan berkembang yang mengeluarkan alat-alat teknologi, ubat-ubatan, dan filem. Produk China pun dieksport ke penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dalam ajang Olimpiade pun,...
METOD ILMIAH AL-GHAZALI (II)

METOD ILMIAH AL-GHAZALI (II)

Menurut Prof. Raghib, metod eksperimen yang digunakan dalam tradisi keilmuan Islam- berdasarkan kias dan keputusan- disandarkan kepada fakta, eskperimen, contoh ‘yang sangat berbeza (seratus peratus) dengan peradaban Yunani, India dan lainnya’,   sekadar ‘teori tanpa...
Translate »