Dari Hakim bin Hiram radliallahu ‘anhu dari Nabi SAW berkata:

“Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk keperluan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya”.

(HR Bukhari No: 1338)

Justeru Pertubuhan Kearifan Islam Malaysia(OMIW)telah mengambil inisiatif turun padang membantu meringankan bebanan masyarakat seluruhnya akibat serangan wabak kovid-19.Bantuan yang berupa makanan seperti minyak,beras,gula,biskut dan gandum telah dibahagikan kepada keluarga-keluarga miskin yang terdiri dari ibu tunggal yang tidak menpunyai pekerjaan tetap serta anak-anak yatim.

Islam menjelaskan bahawa sesuatu amal yang boleh memberi manfaat yang besar untuk diri kita dan juga untuk orang lain itulah yang dimaksudkan dengan amal soleh.Amal soleh tidak dapat diukur oleh banyaknya sumbangan yang kita berikan akan tetapi diukur oleh banyaknya manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Setiap perbuatan yang boleh menghapuskan pertenglingkahan atau penderitaan hidup semuanya dianggap ibadat yang amat bernilai di sisi agama dan berat timbangannya di sisi Allah walaupun pada pandangan kita sendiri perkara itu remeh sahaja.

Translate »