BASRA

BASRA

Basra merupakan sebuah kota di bahagian tenggara Iraq, pernah menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Pada awalnya Basra dijadikan markas tentera Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab. Namun pada perkembangan selanjutnya, kota itu menjadi pusat ilmu...
ASMA AL HUSNA

ASMA AL HUSNA

Kumpulan nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah s.w.t disebut al-Asma al-Husna, yang secara harfiah bererti “nama-nama yang baik”. Kata al-Asma al-Husna disebutkan dalam firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): “Serulah nama ” Allah”...
NABI ZAKARIA A.S

NABI ZAKARIA A.S

Nabi Zakaria a.s merupakan keturunan Nabi Sulaiman a.s. Nabi Zakaria a.s  diutus  sebagai Nabi dan Rasul di kalangan bani Israil. Kepada kaumnya, Nabi Zakaria mengajarkan isi kitab Taurat dan Zabur. Zakaria sangat inginkan seorang anak untuk melanjutkan tugas...
MASJID NABAWI

MASJID NABAWI

Masjid Nabawi merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad s.a.w setelah penghijrahan baginda berserta para sahabat dan pengikut setia ke Madinah. Masjid tersebut dibangunkan pada bulan Rabiulawal tahun pertama Hijrah bersamaan September 622 Masihi. Pada...
AL BAQILLANI

AL BAQILLANI

Al-Baqillani atau nama sebenar Muhammad bin Al-Tayyib bin Muhammad bin Jaafar bin Al-Qasim. Beliau lahir di Basrah dan tinggal di Baghdad. Beliau merupakan seorang pemikir, ahli fiqh dalam mazhab Maliki, bahkan menjadi imam mazhab tersebut pada zamannya. Bagaimanapun,...
Translate »