PEREKA DONGENG DAN KEBOHONGAN

PEREKA DONGENG DAN KEBOHONGAN

Firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata, “Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat seperti ini). Jika kami menghendaki nescaya kami dapat membacakan yang seperti ini. (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah...
KELEBIHAN BULAN SYAABAN

KELEBIHAN BULAN SYAABAN

Bulan Syaaban merupakan bulan mulia lagi berkat yang mempunyai banyak kelebihan dan keistemewaannya. Ia adalah masa untuk kita mengejar kebajikan sebanyak mungkin sebagai latihan dan persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadhan yang merupakan medan ibadah bagi umat...
IBN QUTAYBAH

IBN QUTAYBAH

Beragam ilmu dikuasainya. Karyanya memberi sumbangan yang penting dalam peradaban Islam. Bahkan, sejumlah karyanya menjadi kajian para kaum intelektual. Namun, ketinggian ilmu tak membuatnya tinggi hati. Beliau menerima dan menghargai perbezaan pendapat. Demikian,...
WANITA YANG IDEAL UNTUK DINIKAHI

WANITA YANG IDEAL UNTUK DINIKAHI

Kriteria wanita yang ideal berdasarkan riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu ‘alayhi wa Sallam ini dihimpun dalam kitab Qurratul Uyun syarah Nazham Ibnu Yamun, karya Syaikh Muhammad At-Tihami Ibnul Madani Kanun. Diantaranya : Nabi Shallallahu ‘alayhi wa Sallam...
Translate »