Penyakit adalah satu perkara yang menjadikan pesakit tidak selesa. Tanda ketidakselesaan yang boleh dilihat dari kehendak sembuh apabila seseorang itu sakit. Malah, jika seseorang itu memahami punca kejadian penyakit, maka dia akan dapat mengekalkan kesihatan tubuhnya dan dapat menyembuhkan penyakit dengan tempoh singkat ketika ia sedang sakit. Kerana, pemilik asal penyakit sebenar adalah manusia itu sendiri, sementara Allah adalah penyembuh terbaik segala penyakit yang dialami manusia. QS. Ash-Syu’ara ‘ (26): 80 menyebut:
dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku

Sederhananya, ayat di atas memberitahukan bahawa kelalaian manusia terhadap perawatan kesehatan mengakibatkan dia menderita sakit. Ketika rasa sakit datang, maka ia mengingat Allah, ia tersadar bahwa ada sesuatu yang salah terhadap dirinya.

Pelanggaran dapat berupa pola pikir yang salah, pola makan yang berlebihan, dan pola hidup yang tidak sejalan dengan Al-Qur’an. Allah swt. menyedarkan setiap orang yang ingin sadar, Tuhan menyembuhkan seseorang yang ingin sembuh dari rasa sakit melalui kesedaran berpikir dan berperilaku secara positif. Kesedaran dapat diperoleh jika seseorang mampu menerapkan fungsi syifa (ubat) di dalam Al Qur’an. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang baik terhadap fungsi Syifa dalam al-Quran.

Pemahaman al-Quran sebagai Syifa

Wacana tentang penggunaan Al-Quran sebagai satu cara untuk pengubatan tidak akan menarik jika ia hanya difahami bahawa bacaan ayat-ayat Al-Quran yang mampu memberikan kesan yang positif ke arah proses penyembuhan seseorang yang mengidap penyakit tanpa mengetahui dan memahami apa makna ayat-ayat yang dibaca itu. Ayat-ayat yang mengandungi unsur-unsur syifa’ boleh sahaja tidak berkaitan jika ayat itu berfungsi sebagai penawar kepada penyakit, tetapi tersirat ia adalah berkait rapat kepada dunia kesihatan dan penyembuhan penyakit. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran Surat Luqman (31) ayat 27.
Dan seandainya apa yang ada di bumi dari pohon menjadi pena-pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tinta sesudahnya tujuh laut (lagi), niscaya tidak akan ada habisnya kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas mengindikasikan bahawa kalimat-kalimat Allah ada yang tertera dalam teks al-Quran 30 juzuk dan ada pula yang tidak tertulis. Kalimat Allah pada ayat ini memiliki pelbagai pentafsiran makna, antara lain mempunyai arti kuasa-Nya, apa yang dapat diwujudkan-Nya, kalam-Nya, dan ilmu-Nya. Jika kalimat Allah dipahami sebagai ilmu tentang ubat. Maka muncullah pengertian bahawa ada ayat-ayat al-Quran yang secara eksplisit mununjukkan kaitannya dengan pengubatan, dan ada juga ayat-ayat al-Quran yang secara implisit mampu berfungsi sebagai ubat untuk penyakit.

Secara tersurat, al-Quran mengesahkan beberapa fungsinya sebagai pengajaran, perubatan, petunjuk dan rahmat. Seperti terdapat pada QS. Yunus (10):57.
Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran dari Tuhanmu dan ubat bagi penyakit-penyakit yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Al-Quran selain berfungsi sebagai ubat juga berfungsi sebagai pengajaran, petunjuk dan rahmat. Hal ini mengisyaratkan bahawa fungsi ubat ini dapat mempengaruhi atau mengaktifkan fungsi-fungsi al-Quran yang lain. Ubat (syifa) adalah bentuk dari sebuah pengajaran (mauidzah) dari Tuhan. Pengajaran ini perlu dipelajari dan diresapi oleh manusia supaya muncul suatu pemahaman. Kemampuan memahami tersebut merupakan petunjuk (hudan) kepada manusia untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Siapapun dia, jika telah mendapatkan petunjuk dan senantiasa hidup dalam petunjuk itu niscaya ia akan dilimpahi banyak rahmat dalam kehidupannya. Rahmat (karunia) untuk orang yang sakit adalah sebuah kesembuhan. Dan untuk selanjutnya ia hidup dalam kesihatan yang berkah.

Firman Allah, yang dengan jelas menyebut bahawa Al-Quran menjadi ubat yang dijumpai dalam QS. Al-Isra (17):82.
Dan Kami menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman dan Al-Quran tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian.

Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apabila seseorang mengalami keraguan, kegelisahan, dan kebencian di dalam hati, maka membaca Al-Qur’an adalah penawar yang tepat untuk menjadi ubat baginya. Perlu difahami bahawa bacaan Al-Qur’an tidak sempit ditakrifkan, bahawa ia hanya membaca teks tanpa usaha untuk membaca lebih mendalam apa nilai moral (substansi) teks, tetapi selayanya ditakrifkan secara meluas, holistik-komprehensif, dan boleh juga difahami dengan erti membaca makna falsafah atas realiti yang berlaku. Sebagai contoh, ajaran-ajaran Islam mengajar tentang shalat. Jika shalat difahami sebagai ibadah ritual semata-mata, tidak dapat mempunyai implikasi untuk peningkatan kualiti keimanan seseorang, sehingga tidak dapat mengubah tamadun yang lebih baik. Idealnya, keshalihan individu adalah berkadar terus dengan keshalihan sosial.

Shalat memerlukan manifestasi dalam kehidupan sebenar, mempunyai nilai sosial yang tinggi dalam hidup. Kesucian ibadah ini terletak pada nilai-nilai yang mengarahkan pelaku untuk menghindari perbuatan yang keji dan jahat, menjadi individu yang dapat dipercaya dan pandai bersyukur. Shalat yang dilakukan dengan kesedaran (tidak dilaksanakan sebagai kebiasaan orang munafik) dapat membawa energi positif ke arah perbaikan diri yang mendorongnya berubah daripada kadekut menjadi suka memberi (bersedakah), dari arogan menjadi rendah hati, dari angkuh hingga teduh, dari marah ke mesra, dan dari pemalas kepada kerja keras. Shalat menjadi remining system kehidupan yang sangat baik. Shalat dapat menjadi peristiwa penilaian (introspeksi) bagi seseorang yang telah “bersumpah” menjadi “hamba” di hadapan Khaliq.

Di samping itu, Al-Qur’an adalah satu rahmat kepada sesiapa yang melaksanakan nilai-nilainya dalam kehidupan seharian. Perubatan dan rahmat dapat dirasakan oleh orang yang beriman. Iman seharusnya dapat memberi pandangan positif terhadap dunia (world view) yang melahirkan kepercayaan bahawa dunia penuh dengan kebaikan, pengetahuan, seni untuk kehidupan yang indah, bahagia dan sejahtera. Daripada banyak ayat Al-Quran yang menyebut tentang iman selalu membabitkan tindakan konkrit imannya, seperti melakukan perbuatan baik, menunaikan solat sesuai dengan nilai al-Qur’an, taqwa (mempunyai moraliti yang tinggi), makan dari hasil usaha yang baik (pengurusan berasaskan sedekah), tidak mudah mempercayai berita yang belum jelas asalnya, dapat mengekalkan keharmonian di antara kumpulan, menghormati kepelbagaian, dan sebagainya. Daripada ini dapat difahami bahawa iman seseorang perlu dibuktikan dengan amalan sebenar.
Rahmat tidak diberikan kepada orang Islam sahaja, tetapi kepada semua manusia yang bersikap baik dan berperilaku baik. Seperti dimaklumkan oleh QS. Al-A’raf (7): 56.

Dan janganlah kamu membuat kerosakan di negeri itu, sesudah Allah membaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan ketakutan (tidak akan diterima) dan berharap (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Tuhan sangat dekat dengan mereka yang berbuat baik (dengan penuh keikhlasan).

Oleh itu, semua manusia berpeluang mendapat rahmat dari Allah swt. Tugas seterusnya adalah manusia harus berlumba dalam kebaikan menerusi kadar kemampuan masing-masing disertai oleh niat iklhas tanpa sebarang kecenderungan.

Secara tersirat, ayat-ayat Al-Qur’an yang tidak ada kaitannya dengan fungsi Al-Qur’an sebagai ubat, tetapi sebenarnya mempunyai peranan penting dalam kesihatan dan penyembuhan penyakit yang dicontohkan oleh QS. Ar-Ra’du (13): 28.
(iaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka berada dalam keadaan aman dalam mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah bahawa hati menjadi tenang.

Apabila ayat di atas dibaca secara teologi, normatif-dogmatik, ia akan menghasilkan tingkah laku yang seolah-olah “meninggalkan” elemen-elemen dunia, jauh dari aktiviti sosial dan lebih cenderung terpencil dan tertutup.

Sebagai sebagai, di bawah dalih ibadah dalam rangka mengingati Allah, seorang isteri lebih sibuk dengan membaca al-Qur’an daripada membuat susu untuk anaknya yang merengek ingin minum susu. Oleh sebab taqarrub ilallah suami melakukan solat tahajud dengan waktu yang sangat lama tanpa menghiraukan perasaan isteri yang ingin mendapat sentuhan kasih sayang. Kerana alasan mengingat Allah dengan dzikir, iaitu bacaan bacaan tertentu yang menggunakan bahasa Arab, seseorang enggan berkomunikasi dengan sahabatnya.

Pembacaan zikir seharusnya menjadi alat peningkatan diri, bukan sebagai halangan atau penghancur komunikasi manusia. Dzikir dalam pengertian mengingat Tuhan tidak bermaksud menjauhkan diri dari dimensi manusia. Oleh itu, adalah perlu untuk membina semula pemahaman yang tepat tentang bagaimana mengingati Tuhan yang ideal, berkadar, dan boleh menggalakkan orang ramai untuk kekal dinamik dan produktif sebagai Khalifah di bumi tanpa mengeluarkan fungsi sosial yang telah menjadi sifat semula jadi manusia. Tidak sedikit orang yang terjebak dalam ibadah ritual yang membuat seseorang melupakan kehidupan konkrit yang dihadapinya. Dia tidak mengerti, atau mungkin lupa bahawa interaksi yang baik dengan sesama manusia, saling menghormati dan menjaga keharmonisan persekitaran adalah bentuk yang konkrit daripada beribadah kepada Allah SWT.

Ekoran daripada itu, ayat tersebut apabila dipahami berbeda dengan cara mencari meaning function, yakni mengemukakan signifikansi ayat tersebut untuk kehidupan manusia adalah orang yang membaca ayat ini (QS. Ar-Radu: 28) dijangka mencerminkan watak yang tenang, tidak mudah bereaksi saat emosinya terguncang.

Corak kehidupan sekarang memerlukan seseorang menjalani kehidupan super sibuk yang memerlukan kepantasan dan ketangkasan. Kebiasaan semacam ini jika tidak dilakukan dengan hati nurani akan membentuk watak manusia yang cenderung dengan cepat stres dan kemurungan sehingga mengalami kejutan mental. Gaya hidup materialistik yang tidak terhad ini semakin jauh di sisi kehidupan yang tebal dengan nuansa Al-Quran seperti tenang, selesa dan bahagia. Oleh itu, umat manusia hari ini mesti dapat mengekalkan tenang di tengah-tengah kegiatan yang sangat padat. Jadi kesihatan senantiasa berlaku dalam dirinya.

Pelbagai aktiviti dalam kehidupan seharian dan ritual ibadah seseorang dilakukan dengan ikhlas dan penuh penghargaan akan membawa pengaruh yang positif terhadap emosi. Keadaan alam sekitar yang bersih, ekonomi yang mapan, keluarga yang menyeronokkan, dan tempat kerja yang kondusif juga boleh merangsang hati dan minda untuk menjadi tenang. Emosi yang tenang ini akan menjejaskan sistem limbik (sistem saraf pusat di tengah-tengah program emosi). Sistem limbik ini akan mengawal rembesan hormon tertentu (seperti kortisol) dan hormon-hormon ini akan mengawal badan untuk meningkatkan imuniti. Hati yang tenang menjadikan sistem kekebalan tubuh tinggi, mampu mengekalkan sel-sel tubuh kekal dalam keadaan positif (normal), dan mampu mengubah sel-sel tubuh yang negatif menjadi positif.

Demikianlah keuntungan yang diperoleh jika fungsi syifa dalam Al-Qur’an diterapkan dalam kehidupan nyata, diamalkan dalam kehidupan seharian.

Manusiadiberi kelebihan intelek bukan hanya untuk berfikir tetapi untuk merenungkan ayat-ayat Tuhan (teks dan konteks) supaya mampu menangkap gelombang ketuhanan (hidayah) yang mengarahkan hati dan jiwa ke peningkatan kualiti hidup sehari-hari dengan kesedaran penuh.

Oleh Hanif Mudhofar

Translate »